Lắp Đặt Kho Mát

2.650.000

  • Kho Mát ứng dụng trong ngành bảo quản nông sản, kho đông, kho mát, kho bảo quản thực phẩm, dược phẩm, chế biến thực phẩm, trữ đông lạnh, thủy sản..vv.,.
Danh mục: Từ khóa: