Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Cam Tươi

2.650.000

Cam được bảo quản ở nhiệt độ lạnh ± 100C (Bảo quản cam bằng kho lạnh)

  • Đây là phương pháp đơn giản mà hiệu quả cao.
  • Tiết kiệm chi phí: Với một thiết bị nhưng có 2 công dụng là lưu trữ và bảo quản sản phẩm.
  • Lưu trữ số lượng lớn: kho lạnh được thiết kế theo yêu cầu của sản phẩm bảo quản chính vì vậy cho dù số lượng cam cần bảo quản có rất lớn thì cũng đều giải quyết được bài toán này.