Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Kem Tươi

2.850.000

  • Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kem. Nhiệt độ từ -25°C đến -10°C là thích hợp nhất. Nếu kem không được bảo quản trong khoảng nhiệt độ này thì sẽ bị biến dạng về cấu trúc tinh thể.
  • Nguyên liệu là yếu tố quyết định đến độ ngon và hấp dẫn của kem. Vì vậy chọn và bảo quản nguyên liệu đầu vào phải đòi hỏi khắt khe các yếu tố về chất lượng.